Overzicht

Diamant College uit Den Haag is met ingang van in overleg op zoek naar een Coördinator Passend Onderwijs.

<strong>Werkzaamheden</strong><br>
&nbsp;<br>
&nbsp;<br>
<em>Coördineren van interne ondersteuning en contacten met externe partijen</em>
<ul>
<li>De coördinator passend onderwijs&nbsp; is het aanspreekpunt/vraagbaak voor personeel voor leerlingen met een (specifieke) ondersteuningsbehoefte. De coördinator passend onderwijs&nbsp; heeft een coachende rol voor docenten, mentoren, teamleiders en leerlingen.</li><li>De coördinator passend onderwijs&nbsp; voert gesprekken met leerling en/of ouders wanneer de te bieden ondersteuning voor de mentor te groot wordt.</li><li>De coördinator passend onderwijs&nbsp; selecteert leerlingen die in aanmerking komen voor basis en extra ondersteuning (individuele ondersteuning, remedial teaching, Leren Leren).</li><li>De coördinator passend onderwijs&nbsp; initieert de zogenaamde rondetafelgesprekken (gesprekken met leerling, ouders, school, externe betrokkenen).</li><li>De coördinator passend onderwijs&nbsp; coördineert de aangevraagde ondersteuning bij SMW&#43;, SOT’er &amp; andere externe instanties en onderhoudt het contact (is aanspreekpunt).</li><li>De coördinator passend onderwijs&nbsp; wordt ingeschakeld bij crisissituaties en voert de regie t.a.v. de vervolgstappen.</li><li>De coördinator passend onderwijs&nbsp; wordt ingeschakeld bij (vermoedens) van kindermishandeling/huiselijk geweld en volgt de meldcode.</li><li>De coördinator passend onderwijs&nbsp; is verantwoordelijk voor de aanmeldingen in Onderwijs Transparant (extra- en diepteondersteuning) en de juiste verwerking in Magister van de ondersteuning.</li><li>De coördinator passend onderwijs&nbsp; biedt ondersteuning bij de implementatie en uitvoering van mogelijke oplossingen voor pedagogisch-didactische problemen die gesignaleerd zijn bij de leerling.</li><li>De coördinator passend onderwijs&nbsp; coördineert het opstellen van OPP’s.</li><li>De coördinator passend onderwijs&nbsp; is verantwoordelijk voor dossiervorming in Magister als het om zorgleerlingen gaat.</li></ul>
&nbsp;<br>
<em>Deelname overleg</em>
<ul>
<li>De coördinator passend onderwijs&nbsp; neemt zitting in het werkveldoverleg van het SWV en is op de hoogte van de procedures en ontwikkelingen van het SWV.</li><li>De coördinator passend onderwijs&nbsp; is voorzitter van het JES-overleg.</li><li>De coördinator passend onderwijs&nbsp; neemt deel aan het mentor-zorg-overleg en intern zorgoverleg.</li><li>De coördinator passend onderwijs&nbsp; stemt af met de verzuimcoördinator en de leerplichtambtenaar als het gaat om signaalverzuim.</li><li>De coördinator passend onderwijs zet leerlingen door richting de remedial teacher.</li></ul>
&nbsp;<br>
&nbsp;

Sollicitatieinformatie

<ul>
<li>Het betreft een aanstelling in schaal 10 of 11.</li><li>Het betreft een contract voor 1 jaar met een wenselijke startdatum 1 april&nbsp;2022.</li></ul>
Lijkt het je leuk om bij ons als coördinator passend onderwijs/orthopedagoog aan de slag te gaan? Reageer dan z.s.m. door een motivatiebrief met c.v. te sturen naar de directeur van de school: Monique Helling (06- 51215300).<br>
&nbsp;Voor extra informatie over de school bezoek onze website: <a href="http://www.diamantcollege.nl/">
http://www.diamantcollege.nl/</a><br>
&nbsp;

Over Diamant College

Het Diamant College is een veelkleurige school voor Talentontwikkeling voor Mavo, VMBO basis en kader. Daarnaast hebben wij ook Internationale Schakelklassen (ISK).

De school biedt een rijk geschakeerd programma van activiteiten aan binnen en buiten de lessen, zoals boksen, tennis, basketbal, voetbal, fotografie, robotica, breakdance en design. 

Solliciteer